‘My Late Summer’ with Tilman Hornig

Učitavanje gore na oružje i dovesti svoje prijatelje

To je zabavno izgubiti i da se pretvaram

Ona je previše dosadno i sigurni u sebe

Oh ne, znam prljava riječ

Sa svjetla, to je manje opasno

Evo nas sada, zabavljaju nas

Osećam se glupo i zaraznih

Evo nas sada, zabavljaju nas

Ja sam gore u onome što radim najbolje

A za taj dar osećam Blažene

Naša mala grupa je uvijek bio

I uvek ce do kraja